ร้านดอกไม้ ร้านพวงหรีด ส่งพวงหรีด วัดเสาธงหิน

วัดเสาธงหิน เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี

    

    

    

    

    

    

    

วัดเสาธงหิน สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีชื่อเดิมว่า วัดสัก เพราะในเวลานั้นบริเวณแถวนั้นมีต้นสักอยู่มาก และชื่อวัดเสาธงหินได้มาจากการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จนำทัพผ่านมาและได้ใช้วัดนี้เป็นจุดนัดหมาย ให้ชื่อว่า เสาธงหิน ต่อมามีการปฏิสังขรณ์วัดจึงเรียกวัดนี้เสียใหม่เพื่อเป็นอนุสรณ์ว่า วัดเสาธงหิน ร้านดอกไม้ รับจัดพวงหรีด ส่งพวงหรีด ทุกวันสอบถามร้านพวงหรีดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านบนค่ะ