วิธีชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
เลขบัญชี 029 447 3586
ชื่อบัญชี ตรีเฉลิม
สาขา หลักสี่

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
เลขบัญชี 849 203 6626
ชื่อบัญชี ตรีเฉลิม
สาขา หลักสี่

ร้านดอกไม้จะทำการจัดและส่งดอกไม้ให้หลังได้รับแฟกซ์หลักฐานการโอนพร้อมชื่อผู้สั่งค่ะ
FAX 02 972 8793 หรือ อีเมล info@flowerbkk.com